Reklama
 
Blog | Lenka Pažická

Bohem zapomenutá země

Čtyři týdny pod žhnoucím africkým sluncem uplynuly jako voda. Čtyři týdny naplněné pracovním úsilím, které je ne vždy korunováno úspěchem. Ale s tím je třeba v místních podmínkách počítat. Cílem našeho projektu je vytvořit efektivnější systém komunikace a koordinace mezi jednotlivými aktéry humanitární pomoci, za pomocí geografických informačních systémů OpenStreetMap a Sahana. 

OpenStreetMap je interaktivní projekt, jehož cílem je vytvořit mapu světa, která bude zdarma dostupná všem. OpenStreetMap i Sahana jsou tak zvané open-source a free softwary.

Open-source znamená, že každý registrovaný uživatel může přispět svými daty ke zlepšení kvality těchto softwarů, a free rovná se zdarma. Naším úkolem bude vyplnit zatím prázdné kolonky v pro nás speciálně vytvořené databázi Sahana Eden EUROSHA údaji o místních nemocnicích, neziskových organizacích, jejich projektech a mnoha dalších.

Pro OSM budeme vytvářet mapu hlavního města Bangui. Prozatím. Naše ambice jsou limitovány nejen našimi technickými možnostmi, ale především komplikovanou bezpečnostní situací v této bohem zapomenuté zemi.

Reklama


Středoafrická republika (SAR), stejně jako mnoho dalších rozvojových zemí, neplní pravidelně přední stránky světových médií.

Minimálně do doby, kdy zde proběhne další politický převrat nebo místní vláda ohlásí objevení ložiska nějaké strategické suroviny (nejlépe ropy). Není to ani země, do které by proudily davy zahraničních turistů (upřímně, v SAR by asi chtěl strávit svou dovolenou jen málokdo). Přitom fotografie v turistických průvodcích z 90. let naznačují, že je rozhodně o co stát.

Nedotčená příroda, nekonečné tropické lesy a savany plné obrovských barevných motýlů, stád slonů a antilop, hučící vodopády a možnost setkat se se zástupci kmene Pygmejů, to vše naznačuje obrovský potenciál pro rozvoj turistického ruchu.

Bohužel, do doby, kdy krásu SAR začne obdivovat stejné množství návštěvníků jako je tomu například v Keni či Tanzánii, ještě zřejmě uplyne mnoho let. Mezitím se jedna z nejchudších zemí planety bude muset poprat s dlouhou řadou problémů a výzev.

A nedostatek zájmu ze strany mezinárodního společenství jí v tom příliš nepomůže. Kde začít? Řada ozbrojených konfliktů, rostoucí kriminalita, katastrofální stav infrastruktury a častá absence funkce státu uvrhla tuto bývalou francouzskou kolonii do pasti chudoby. V současné době působí na území SAR pět domácích a dvě místní rebelské skupiny.

Zřejmě nejznámější z nich je z Ugandy pocházející Armáda božího odporu (LRA) vedená Josephem Konym, která terorizuje jihovýchod země. Navíc sousedství se zeměmi jako je Demokratické republika Kongo, Čad nebo Sudán celkovou situaci jen zhoršuje.

Podle posledních oficiálních statistik UN OCHA (Kancelář OSN pro koordinaci humanitární pomoci) žije 62 % obyvatel Středoafrické republiky pod hranicí chudoby a necelé 2 miliony (téměř poloviny populace) potřebují pomoc ze strany humanitárních organizací.

Bylo by možné pokračovat ještě velmi dlouho ve výčtu podobně negativně vypadajících statistických údajů… 150 000 uprchlíků ze SAR žijících v uprchlických táborech v okolních zemích, každé čtvrté dítě mladší pěti let trpící podvýživou, gramotnost žen nedosahující ani 50 %. Spousta čísel vyskakující z ročenek humanitárních organizací, ze kterých si člověk žijící daleko odsud jen těžko skládá obraz reálné situace. 

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.
Reklama